Historia Szkoły

1 października 1946Powstanie z inicjatywy mgra Jana Pychińskiego Szkoły Umuzykalniającej Ludowego Instytutu Muzycznego
1 stycznia 1950Upaństwowienie szkoły oraz nadanie nazwy Państwowej Szkoły Muzycznej
1 września 1963Otwarcie wydziału wychowania muzycznego
1970Likwidacja decyzją Ministerstwa Kultury wydziału wychowania muzycznego
1 września 1972Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgra Włodzimierza Pikałę
26 maja 1975Decyzją Zarządu Szkół Artystycznych ministerstwa kultury i Sztuki utworzenie szkoły II stopnia z wydziałami instrumentalnym i wokalnym
1975Ukończenie szkoły przez pierwszych absolwentów wydziałów instrumentalnego i wokalnego
1979Nadanie szkole imienia Karola Kurpińskiego
1 października 1987Powstanie szkoły filialnej w Łęczycy
1 września 1994Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgra Andrzeja Tomaszewskiego
1 września 2004Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Małgorzatę Musiałowską


Wicedyrektorzy szkoły

Wiktor Pośpiech1969-1972
Elżbieta Miś1975-1990
Jan Orlik1983-1984
Andrzej Tomaszewski1990-1994
Małgorzata Musiałowska1995-2004
Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej2005-2014
Kinga Szczepanik2015-teraz

Realizacja Mateusz Piechnat