Kadra

mgr Aleksandra Nowak-Zakrzewska

Absolwentka Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu doc. Tadeusza Kernera oraz kameralistyki prof. Bronisława Hajna oraz studiów podyplomowych.

Pierwszy nauczyciel dyplomowany w historii PSM I i II° im. K. Kurpińskiego w Kutnie, wykładowca i korepetytorka Chóru Uniwersytetu Łódzkiego; pianistka koncertująca w Polsce i za granicą, wychowawca kilkudziesięciu laureatów konkursów i festiwali pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, autorka dwóch programów nauczania oraz kilkunastu prac naukowych i badawczych na temat ręki pianisty, przedstawionych również na forum międzynarodowym.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej, Zasłużony Działacz Kultury, propagatorka muzyki, zarówno jako pianistka, pianistka kameralistka, akompaniatorka, jak i prelegentka. Prowadzi warsztaty pianistyczne, seminaria dla nauczycieli o tematyce fortepianowej i kameralnej. Przygotowuje swoich uczniów, aby doskonalili swój warsztat pianistyczny do warsztatów fortepianowych prowadzonych przez wybitnych pedagogów (m.in. prof. A. Wesołowska-Firlej, prof. T. Manasterska, prof. G. Kurzyński, prof. W. Holtz).

Aleksandra Nowak-Zakrzewska w swoim dorobku posiada wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Nagrodę Prezydenta Kutna, Nagrodę Płockiego Towarzystwa Naukowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”, Brązowy Krzyż Zasługi.

Artystka ta jest również laureatką Międzynarodowych Konkursów: V International Master Competition for Music Teachers – II Nagroda oraz Nagroda Specjalna im. Prof. Tatiany Shebanovej za szczególne predyspozycje chopinowskie, nagroda ta została przyznana po raz pierwszy w historii tego konkursu oraz VI International Master Competition for Teachers – III Nagroda w dziedzinie kameralistyki wspólnie z Magdaleną Miller.

Realizacja Mateusz Piechnat