Kadra

mgr Andrzej Tomaszewski

Od dzieciństwa do chwili obecnej związany jest z Państwową Szkołą Muzyczną w Kutnie. Rozpoczął tam swoją edukację muzyczną w klasie skrzypiec, a następnie kontynuował naukę w szkole II stopnia.

W latach 1971-1975 odbył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w PWSM w Łodzi, uzyskując tytuł magistra. W roku 2001 ukończył także Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Oświatą w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Pracę Pedagogiczną w PSM I i II stopnia w Kutnie rozpoczął 1 września 1975 r. Pracował także w PSM w Kole, w Łęczycy i w Gostyninie.

W ciągu ponad 45-letniej pracy pedagogicznej przeszedł wszystkie szczeble awansu pedagogicznego, uzyskując w 2003 roku stopień nauczyciela dyplomowanego

W kutnowskiej szkole muzycznej pełnił funkcję wicedyrektora (1990-1994), a następnie do 2004 r. – dyrektora tej placówki.

Jako dyrektor przyczynił się do jej rozwoju w zakresie poprawy infrastruktury, zdobywania środków pozabudżetowych oraz utrzymania wysokiego poziomu artystycznego. Wyrazem tego były koncerty uczniów w środowisku lokalnym i za granicą, m.in. w Holandii, USA, Belgii, Francji, Niemczech (V Internationales Stadtmusikfest w Bad Lausick, I-miejsce – orkiestra dęta – 2001) i Rosji.

Wraz z młodzieżą szkolną, brał udział w akcjach charytatywnych, organizując koncerty na rzecz Hospicjum Kutnowskiego. Jego uczniowie występowali podczas uroczystości państwowych i patriotycznych (np. w sanktuarium w Głogowcu z udziałem m.in. Prezydentów RP – L. Wałęsy i R. Kaczorowskiego).

Za swą działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród, m.in.:

– Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki UW w Płocku – 1987;

– Dyplom Prezydenta Miasta Kutna – 1995;

– Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora CEA – 1996;

– Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej w Kutnie – 1988, 1990, 1991, 2006, 2010, 2011, 2012;

– Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie – 2016;

– Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za szczególny wkład pracy w rozwój Szkolnictwa Artystycznego – 2011;

W 2016 roku został odznaczony medalem – Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie prowadzi klasę skrzypiec oraz zajęcia z orkiestrą smyczkową.


Realizacja Mateusz Piechnat