Kadra

mgr Aneta Kucharska

Nauczyciel dyplomowany. Od 16 lat związana ze szkolnictwem pracując na stanowisku nauczyciela świetlicy, pedagoga szkolnego i wychowawcy internatu.

Od 10 lat wychowawca w Internacie PSM w Kutnie. W tym czasie współorganizowała wiele projektów, imprez edukacyjnych dla młodzieży szkolnej.

Do najważniejszych można zaliczyć bale karnawałowe, pikniki taneczno-muzyczne, projekty kulinarne i plastyczno-techniczne.

Realizacja Mateusz Piechnat