Kadra

mgr Bożena Kwiatkowska-Parzoch

Nauczyciel dyplomowany w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im K. Kurpińskiego w Kutnie / prowadzi kształcenie słuchu i audycje muzyczne / Związana ze szkołą od 1992 roku, do chwili obecnej.

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła także: Studia Podyplomowe w zakresie Logorytmiki – Akademia Muzyczna w Gdańsku, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie – WSPZNP w Warszawie, Kurs Muzykoterapii I stopnia – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki – ODN CK w Kutnie, ZDZ w Warszawie.

Stale podnosi swoje kompetencje, biorąc udział w Kursach CEA, warsztatach, wykładach, sesjach naukowych. Uczestniczyła także w Ogólnopolskich Seminariach Kodal’yowskich, Gordonowskich, C-Orffa.

Jako pedagog ma na swym koncie sukcesy w postaci nagród uczniów m.in. na Regionalnych Konkursach Solfeżowych Szkól Muzycznych I st. / I i II nagroda – Pabianice 2004r.; wyróżnienie – Zgierz 2005r. II nagroda – Zgierz 2007r./.

W pełni zaangażowana w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Przygotowała przedstawienia dla dzieci ze szkół podstawowych, m.in.,, Żabia opera’’, ,,Maestro Żabon’’, ,,O komarze i orkiestrze’’, ,,Babcia klawiatura’’, ,,Gdyby nie było C w alfabecie’’, wodewil ,,Miotła i szczotki’’, jasełka.

Jako propagator rozwoju i wychowania dzieci poprzez muzykę, przez 10 lat prowadziła własną, ożywioną działalność pedagogiczną w założonym przez siebie Ośrodku Kierowania Rozwojem Muzycznym Dziecka w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Do 2010r. Była skrzypaczką kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. W latach 1997-2002 jako wspólzałożycielka była wiceprezesem Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Kutnie oddziału wojewódzkiego w Łodzi.

Za swą pracę otrzymała wiele wyróżnień m.in.;

DYPLOM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / 2006 /, MEDAL ZŁOTY za Długoletnią Służbę / 2011 /, Nagrodę Indywidualną I Stopnia Dyrektora CEAj / 2016 /.


Realizacja Mateusz Piechnat