Kadra

mgr Ewa Walkiewicz

Pedagog, magister sztuki, artysta muzyk – skrzypaczka. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacji Artystycznej oraz na Wydziale Instrumentalnym specjalność skrzypce wraz ze Studium Pedagogicznym w macierzystej uczelni. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów w zakresie Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2016 r. ukończyła Podyplomowe Studia z Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2004 r. związana zawodowo z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Od 2006 r. nauczycielka skrzypiec w PSM I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie. Nauczyciel dyplomowany, który w swym dorobku pedagogicznym posiada kilka wyróżnień i nagród. Wielokrotnie wyróżniana Nagrodami Dyrektora za swoją pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.

Jej pasją jest szeroko pojęta muzyka kameralna, w której upatruje szanse rozwoju muzykalności i wrażliwości wśród uczniów na każdym etapie muzycznej edukacji. Inicjatorka i organizatorka Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych. Zainicjowała działalność i przez wiele lat prowadziła szkolną orkiestrę smyczkową. W 2014 r. prowadzony przez Nią kwartet smyczkowy wystąpił na koncercie z pianistą Waldemarem Malickim.

Jako chórmistrz przez wiele lat związana z Chórem Nauczycielskim przy Klubie Nauczyciela w Łodzi. W swojej pracy pedagogicznej kieruje się zasadą, że kształcenie artystyczne – muzyczne to poszerzanie pola wartości dodanych, wspieranie indywidualnego rozwoju, transmisja kultury, długofalowa inwestycja w lepsze jutro, w kapitał ludzki.


Realizacja Mateusz Piechnat