Kadra

mgr Grażyna Malec-Przedlacka

Ukończyła P.W.S.M. w Łodzi w klasie fortepianu. Po studiach rozpoczęła pracę w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Łodzi jako nauczyciel fortepianu i pianista akompaniator. Równolegle zatrudniono ją na Uniwersytecie Łódzkim na wydz. Wychowania Muzycznego , gdzie prowadziła klasę fortepianu i akompaniowała do zajęć z dyrygowania.

W latach 1983-2015 była pracownikiem łódzkiej Akademii Muzycznej na stanowisku starszego wykładowcy. Współpracowała z wydz. instrumentalnym i wokalno-aktorskim jako pianista akompaniator. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi zajęcia praca z akompaniamentem w ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi i w PSM I i II st. w Kutnie.

Jest współtwórcą wielu sukcesów uczniów na konkursach krajowych i zagranicznych.

Prowadzi również działalność artystyczną. Będąc studentką należała do działającego przy Filharmonii Łódzkiej Zespołu Muzyki i Poezji Dawnej. Zespół ten koncertował w całym kraju, a także nagrywał muzykę do filmów i spektakli teatralnych.

Współpracowała z łódzkimi teatrami – Nowym i Powszechnym. Akompaniowała na kursach muzycznych dla instrumentalistów i dla wokalistów. Brała udział w konkursach i koncertach w kraju i za granicą (Czechy, Rosja, Niemcy). Koncertuje z polskimi artystami, a odkąd podjęła współpracę z Fundacją Avangart również z zagranicznymi.

Laureatka nagród za wyróżniający się akompaniament na konkursach. Oto niektóre z nich:

  • Dyplom uznania za twórczy udział artystyczny – towarzyszenie kandydatom w trakcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasistów (Poznań),
  • Dyplom wyróżnienie dla pianisty akompaniatora na VII Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym (Olsztyn),
  • Dyplom uznania na konkursie kontrabasowym w Kromeriz (Czechy),
  • Dyplom na Ogólnopolskim konkursie wokalnym Wykonawstwa Pieśni Artystycznej (Kutno).
  • Dyplom na VIII Ogólnopolskim konkursie wokalnym w Kielcach.

Jej działalność została nagrodzona Nagrodą Indywidualną II st. za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej przyznaną przez C.E.A. Złotym Medalem za długoletnią służbę, Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Realizacja Mateusz Piechnat