Kadra

mgr Janusz Meisner

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Łodzi (1977-1981) w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza, dyplom z wyróżnieniem oraz Akademii Muzycznej im. Gr. i K. Bacewiczów w Łodzi (1981-1985) na kierunku Instrumentalistyka w specjalności gry na akordeonie, w klasie prof. Bogdana Dowlasza.

Po ukończeniu studiów pracował w charakterze muzyka instrumentalisty na kontraktach zagranicznych. Od 1992 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku nauczyciela gry na akordeonie PSM I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie oraz PSM I st. w Brzezinach. W 2003 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wśród osiągnięć artystycznych na uwagę zasługuje: II nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym Zespołów Kameralnych w Międzyrzeczu (1984), zakwalifikowanie do II etapu Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Białymstoku (1984). Podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego Zespołów Kameralnych w Międzyrzeczu (1984) prawykonał wraz z Jackiem Piaseckim utwór Bogdana Dowlasza – Palindrom.

W dorobku artystycznym posiada nagrania realizowane w Radio Łódź: Br. K. Przybylski – Play for two, B. Dowlasz – Palindrom. Nagranie utworu Palindrom prezentowane było na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo (1986) – I nagroda za kompozycję.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymywał wiele nagród i wyróżnień: Dyplom Ministra Kultury (2014, 2011, 2009), Nagroda Indywidualna Dyrektora CEA I stopnia (2009, 2020), II stopnia (2003), Nagrody Dyrektora Szkoły. W 2006 r. zdobył I nagrodę w Konkursie na logo szkoły, które przez wiele lat było identyfikacją wizualną szkoły muzycznej w Kutnie.

Uczestniczył w kursach, warsztatach i szkoleniach, w ramach których pogłębiał swoją wiedzę z zakresu sztuki akordeonowej. Jego uczniowie brali udział w licznych konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Wielokrotnie uświetniali swoimi występami koncerty środowiskowe i okolicznościowe.

Realizacja Mateusz Piechnat