Kadra

mgr Kinga Szczepanik

Absolwentka PSM I i II st. w Kutnie (1991 r.) oraz wydziału wychowania muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1996 r.).

Od 1.09.1996 r. nauczyciel PSM I i II st. w Kutnie filia w Łęczycy w specjalności flet i fortepian.

Od 1.08.2004 r. do 31.08 2007 pełniła funkcję kierownika filii w Łęczycy.

W 2007 r. został jej nadany stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1.09.2007 r. nauczyciel PSM I i II st. w Kutnie w specjalności fortepian.

Od 1.10.2009 do 31.08.2010 pełniła obowiązek wicedyrektora a od 1.09.2014 r. została powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i seminariach.

Jej uczniowie występują na licznych konkursach szkolnych i zewnętrznych.

Wielokrotnie otrzymywała nagrody dyrektora szkoły, w 2003 r. nagrodę Ministra Kultury, w 2011 r. dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w 2016 r. medal brązowy.

Była jurorem na konkursach i festiwalach w instytucjach współpracujących ze szkołą w Łęczycy i w Kutnie.

Jest członkiem chóru nauczycielskiego Cantores Kutnoviensis.

Realizacja Mateusz Piechnat