Kadra

mgr Małgorzata Musiałowska

Jest rodowitą Kutnianką. Edukację muzyczną rozpoczęła w 1977 roku. W roku 1989 ukończyła PSM I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie skrzypiec oraz II LO im. J .Kasprowicza w Kutnie o profilu matematyczno-fizycznym.

W 1994 uzyskała z wyróżnieniem dyplom magistra sztuki w zakresie teorii muzyki na  podstawie pracy ,,Wątek góralski w twórczości Wojciecha Kilara”, w której zamieściła obszerny wywiad, który przeprowadziła z kompozytorem.

W 2020 roku ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w UMFC w Warszawie.

Od dzieciństwa związana z PSM I i II st. w Kutnie jako uczennica a następnie nauczyciel teorii (od 1992 roku), wicedyrektor (w latach 1995-2004) oraz od 1 września 2004 r. do chwili obecnej jako dyrektor.

Przygotowała wielu uczniów do studiów na kierunkach: Muzykologia (UAM, UW), Teoria Muzyki (AM w Łodzi) oraz kompozycja i aranżacja (AM w  Katowicach).

Jest inicjatorką oraz członkiem Chóru Cantores Kutnovienses, który swoimi występami uświetnił wiele wydarzeń na terenie miasta i powiatu oraz nagrał dwie płyty CD, zawierające autorskie opracowania utworów. Zorganizowała wiele koncertów charytatywnych na rzecz Kutnowskiego Hospicjum oraz osób niepełnosprawnych. Włącza się w realizację wielu projektów na terenie miasta i  powiatu, prowadząc m.in. koncerty. Za działalność na rzecz rozwoju edukacji muzycznej w  Polsce oraz współpracę z różnymi podmiotami otrzymała wiele nagród: Nagroda I st. Dyrektora CEA (2016), Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2012), Nagroda II stopnia Dyrektora CEA (2011), Srebrna Odznaka Honorowa Łódzkiego Związku Koszykówki (2011), Srebrny Medal za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP (2009), Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP (2006).

Za największy sukces uznaje doprowadzenie do kapitalnego remontu i termomodernizacji oraz jego ukończenie w 2019 roku obiektów PSM w Kutnie, Internatu szkolnego oraz budynku PSM – Filia w Łęczycy.
Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. została wpisana na listę konsultantów CEA.

Realizacja Mateusz Piechnat