Kadra

mgr Oliwia Kraśniuk

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie w 2020 roku na wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej w specjalności rytmika. Studia pierwszego stopnia ukończyła z wyróżnieniem.

Brała czynny udział w wielu konferencjach, m. in. II i III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu “Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” organizowanych przez Katedrę Rytmiki i Improwizacji fortepianowej. W roku akademickim 2017/2018 wstąpiła do Koła Naukowego Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, którego działalność obejmuje organizację warsztatów i realizację, często interdyscyplinarnych, projektów artystycznych. Podczas studiów brała udział w licznych warsztatach, koncertach i spektaklach, m. in. W musicalu operowym Włodzimierza Korcza “Łódź Story” czy cyklicznych koncertach Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej “Muzyka ruchem malowana”.

Realizacja Mateusz Piechnat