Kadra

dr Piotr Cłapiński

Nauczyciel dyplomowany. Pianista urodzony w 1986 r. w Łęczycy. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w PPSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w klasie mgr Anny Sierszeń. Naukę kontynuował w ZSM II st. im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w klasach: dr Piotra Saciuka i dr Iwony Jakubowskiej.

W 2010 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie ad. Tomasza Bartoszka oraz uzyskał dodatkowe kwalifikacje w zakresie kameralistyki w klasie prof. Krystyny Hussar-Moczulskiej.

Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiąnięcia artystyczne i Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

W 2010 r. został zatrudniony w PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Kole oraz w macierzystej uczelni, gdzie na stałe związany jest z Wydziałem Wykonawstwa Instrumentalnego.

Jako kameralista występował m. in. z takimi wykonawcami jak: prof. Meyrick Alexander (Guildhall School of Music and Drama), prof. Jason Bergman (University of North Texas College of Music), prof. Frits Damrow (Zürich University of the Arts), prof. José Cháfer Mompó (Spain), prof. Igor Cecocho, prof. dr hab. Sławomir Cichor, dr hab. Konrad Boniński

Jego uczniowie oraz studenci zajmują nagrody na licznych konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. On sam zdobywa nagrody za wyróżniający akompaniament na konkursach.

Od 2017 r. zatrudniony w PSM I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, w której pełni funkcję Kierownika Sekcji Instrumentów Klawiszowych.

W 2018 r. obronił rozprawę doktorską „Kolorystyka jako konstytutywny element kształtujący interpretację dzieła muzycznego na przykładzie wybranych utworów Francisa Poulenca” napisaną pod kierunkiem prof. Cezarego Saneckiego i uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Realizacja Mateusz Piechnat