Kadra

mgr Przemysław Pogocki

Nauczyciel gitary. Multiinstrumentalista, pedagog i „człowiek renesansu”.

Wykształcenie

Państwowe Liceum Muzyczne w Łodzi – klarnet;

Policealne Studium Jazzu w Warszawie – gitara;

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ATK) w Warszawie – katechetyka, teologia ogólna;

Akademia Muzyczna w Katowicach – gitara jazzowa;

Obecnie studiuje: Akademia Muzyczna w Łodzi – lutnia.

Inne kursy i warsztaty.

Muzyk

Instrumenty: gitara, banjo, lutnia, klarnet, i inne.

Koncertował i nagrywał w Polsce, Europie, Azji i Ameryce. Porusza się w różnych stylach muzycznych (jazz, muzyka klasyczna, wykonawstwo historyczne, muzyka świata, i inne).

Kompozytor

Członek ZAiKS od 2000 r., autor kompozycji kameralnych, chóralnych i symfonicznych. Istotną część twórczości obejmują utwory edukacyjne: na gitarę i zespoły gitarowe, ale także orkiestrę i trzy krótkie opery wystawione w naszej szkole w latach 2014-2016.

Pedagog

W Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie pracuje od 2009 roku. Pracą pedagogiczną zajmuje się jednak już od roku 1991 (PSM w Koninie, CZP3 w Łodzi, CKM w Łodzi, SP nr 166 w Łodzi, Szkoła Yamaha i inne). Prowadził też warsztaty i wykłady dla różnych grup słuchaczy w Polsce i za granicą.

Poza nauką muzyki posiada uprawnienia katechetyczne i pedagoga cyrku.

Hobby i inne dziedziny działalności

  • Śpiew kontratenorowy (od 2007 r. udział w warsztatach i koncertach w Polsce i Czechach).
  • Sport monocyklowy (udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych; warsztaty monocyklowe).
  • Poeta i tekściarz – dorobek obejmujący kilka tysięcy wierszy autonomicznych, tekstów do piosenek i większych form wokalno-instrumentalnych.
  • Aktor – w latach ‘80 i ‘90 XX w. jako aktor dziecięcy dla Telewizji Polskiej i Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi; w dorosłym życiu w powiązaniu z zawodem muzyka.
Realizacja Mateusz Piechnat