Kadra

mgr Teresa Maria Karpińska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Kompozycja i Teoria Muzyki AM w Bydgoszczy w specjalności Teoria Muzyki oraz Dwuletnie Podyplomowe Studium Teorii Muzyki w AM w Warszawie.Uzyskała stypendium na czteromiesięczny pobyt i studia w Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii.

Jest nauczycielem dyplomowanym w PSM I i II st. w Kutnie i ZSM we Włocławku. W latach 2004-2019 pełniła funkcję kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych.

Podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Posiada publikacje, m.in.:

  1. Sonatina na fortepian Tadeusza Szeligowskiego jako przykład neoklasycznego cyklu sonatowego, w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia, wyd. AMFC, Warszawa 2000
  2. Schönberg czyli postęp – zarys problematyki, w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia, wyd. AMFC, Warszawa 2000
  3. Zbiór zadań z harmonii – IV Makroregion CEA – Szczecin 2019 (współautor).

Za swoją pracę uzyskała nagrody: Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowej ( 2011), Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. (2016) oraz nagrody Dyrektora PSM w Kutnie oraz ZSM we Włocławku.

Przygotowała z sukcesem uczniów do konkursów z zasad muzyki, historii muzyki, literatury muzycznej, audycji muzycznych.

Była organizatorką wielu wycieczek szkolnych i szkolnych konkursów z historii muzyki.

W zakresie działalności na rzecz środowiska lokalnego jest członkiem chóru Cantores Kutnovienses oraz nauczyciels kiego zespołu smyczkowego.

Realizacja Mateusz Piechnat