Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 27 maja 2021r. w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 31 maja 2021r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem

Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kutnie ( jak i inne placówki i szkoły) wraca do funkcjonowania w trybie stacjonarnym. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu 

podczas zajęć, zgodnie z obowiązującymi aktualnie ogólnymi obostrzeniami w, 

z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zajęć lekcyjnych. 

Proszę nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych o dochowanie najwyższej staranności w zakresie sanitarnym powyższym zakresie. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozporządzenia MEN związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w roku szkolnym 2020/2021 egzaminów promocyjnych i końcowych nie będzie. 

Kutno, dnia 27 maja 2021 r. 

Małgorzata Musiałowska 

Dyrektor Szkoły 

 

Realizacja Mateusz Piechnat