Komunikat

Szanowni Rodzice,

W związku ze zmianą zapisów Statutu oraz koniecznością zrealizowania zapisów ustawy Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców, zgodnie z ich treścią.

W związku z powyższym procedura będzie miała charakter dwuetapowy:

  1. Wyłonienie kandydatów ( do dnia 19 marca 2021 r ( piątek – godz. 18.00
  2. Wybory tajne podczas zebrania ogólnego rodziców na Platformie G Suite, które odbędą się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 19.00. Zaproszenie zostanie wysłane na Platformę G Suite ( na konta Państwa dzieci w dniu 22 marca )

Zwracam się z ogromną prośbą do Państwa Rodziców o zgłaszanie kandydatur ( jak w pkt 1) bezpośrednio na moją pocztę elektroniczną : .

Proszę jednocześnie o życzliwość w powyższej sprawie, co umożliwi uporządkowanie tej kwestii w jakże trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

Podczas zebrania będzie możliwość omówienia ważnych tematów oraz zgłaszania pytań.

Z wyrazami szacunku

Kutno, dnia 12 marca 2021 r.

Małgorzata Musiałowska

Dyrektor Szkoły

 

Realizacja Mateusz Piechnat