R e k r u t a c j a

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY,

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie Filia w Łęczycy rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 21 maja 2022 roku (link poniżej) lub wypełnienie go bezpośrednio w szkole w dniach 25-27 maja 2022 podczas zapisów stacjonarnych i przesłuchań, mających na celu zbadanie predyspozycji muzycznych kandydatów.

O złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji poprosimy Państwa w późniejszym terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej.


EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM I STOPNIA

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, trąbka i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

  1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10. roku życia,
  2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16. roku życia.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania predyspozycji, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres: lub telefonicznie pod numerami 502 980 547 lub +24 721 23 73

Realizacja Mateusz Piechnat