Kwalifikacje kandydatów

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie. Przykładowe ćwiczenia: http://psmkutno.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wersja-cwiczen-z_odpowiedziami.mp3