KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż dzień 31 października 2022r. będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.