WIRTUOZ – komunikat !!!

Dzień dobry, 

W związku z sytuacją epidemiczną (wzrost zachorowań i kwarantann) organizatorzy konkursu zdecydowali o zmianie formuły i przeprowadzenie przesłuchań nadesłanych filmów – tak jak w roku ubiegłym. Prosimy o przysyłanie nagranych prezentacji zgodnie z Regulaminem Konkursu (pkt. 7. ).
Pkt. 7 – W razie zamknięcia szkół organizatorzy zastrzegają sobie  możliwość przeprowadzenia konkursu na podstawie nadesłanych nagrań. Wówczas każdy uczestnik konkursu przyśle do oceny Jury nagranie video solowego programu przez stronę www.wetransfer.com Przesyłane filmy, zawierające maksymalnie dwa utwory o łącznej wielkości nie przekraczającej 2GB, powinny być nakręcone w postaci jednego, statycznego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo np. podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów, zbliżeń itp.

Przedłużamy też termin nadsyłania zgłoszeń do końca listopada tj do 30.11.2021r.

Zgłoszenia, zawierające wykonywany program-film, karty zgłoszenia  oraz dowód opłaty konkursowej w wysokości 100 zł  wpłaconej na konto bankowe Towarzystwa Przyjaciół Miasta – Ogrodu Sokolniki nr: 44 1050 1461 1000 0097 2598 0099 ,   należy przesłać  do   dnia 30 listopada 2021r.  na adres mailowy:      z podaniem imienia i nazwiska,  kategorii wykonawcy oraz z dopiskiem „Wirtuoz – Łęczyca 2021”

W tym linku znajdziecie Państwo instrukcję korzystania z programu wetransfer.com : https://www.youtube.com/watch?v=IqwhxxlOLBg


                                                                                 
Pozdrawiamy serdecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ryszard J. Osmoliński – tel.:+48 601 250 140 
Maciej Matczak – tel.:+48 502 255 733

 

Realizacja Mateusz Piechnat